Вчені-географи - уродженці Рівненщини
Написав Administrator    Середа, 14 грудня 2011, 16:13    Друк

Ковальчук Іван ПлатоновичКовальчук Іван ПлатоновичКовальчук Іван Платонович - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії та картографії ННІ земельних ресурсів та правознавства, директор НДІ землекористування та правового регулювання майнових і земельних відносин Національного університету біоресурсів і природокористування України. Наукові інтереси: екологічна, динамічна та антропогенна геоморфологія, геоекологічні та гідроекологічні проблеми України, екологічна освіта і виховання, історична географія та краєзнавство, картографічне моделювання проблем природокористування, історія української географії. Основоположник екологічної геоморфології, зокрема регіонального еколого-геоморфологічного аналізу. Автор понад 870 наукових праць, зокрема 11 підручників і навчальних посібників, 32 монографій. Академік УЕАН та АН ВО України.
Народився 19 серпня 1951 р. у с. Золотолин Костопільського р-ну Рівненської обл.

 Гожик Петро ФедосійовичГожик Петро ФедосійовичГожик Петро Федосійович - учений в галузях палеонтології та стратиграфії, четвертинної та морської геології. Академік Національної академії наук України (2006), заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат двох Державних премій України у галузі науки і техніки (1989, 2000 ). Упродовж 1987—1997 рр. П. Ф. Гожик працює заступником директора, а з 1997 р. — директором Інституту геологічних наук НАН України. Петро Феодосійович — ініціатор створення Центру антарктичних досліджень НАН України і його перший директор. Сьогодні П. Ф. Гожик керує відділом геології та геоектології Антарктики Інституту геологічних наук НАН України і є науковим керівником антарктичної тематики. Є автором понад 240 наукових праць. Його наукові статті публікувалися в США, Великій Британії, Болгарії, Польщі, Австрії.
Народився 21 жовтня 1937 року в смт. Гоща на Рівненщині.


Мельник Анатолій ВасильовичМельник Анатолій ВасильовичМельник Анатолій Васильович - завідувач кафедри фізичної географії Львівського національного університету ім.. Івана Франка, професор, доктор географічних наук. Наукові інтереси пов'язані з фізичною географією, ландшафтознавством і геоекологією.
Дослідник ландшафтів Українських Карпат та їх екологічних проблем, питань раціонального природокористування, охорони природи і сталого розвитку регіону. Розробив і застосував на практиці в Українських Карпатах теоретико-методичні основи ландшафтного моніторингу та наукові основи регіонального еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських і передгірських територій. Автор близько 90 наукових праць, у тому числі 7 монографій і 2 навчальних посібників.
Народився у с.Новомалин Острозького р-ну Рівненської області.


Кравчук Ярослав СофроновичКравчук Ярослав СофроновичКравчук Ярослав Софронович - професор, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка,  професор надзвичайний Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Польща), заслужений професор Львівського національного університету. Наукові інтереси – геоморфологічний аналіз Передкарпаття і Карпат, геоморфологічне та інженерно-геоморфологічне картографування, стаціонарні дослідження сучасних рельєфоутворювальних процесів, грунтово-ерозійні дослідження південних регіонів України, проблеми природно-заповідної справи, інженерна та природоохоронна оцінка рельєфу, географічна, геоморфологічна та екологічна освіта тощо. Я. Кравчук опублікував понад 200 наукових праць.
Народився 13 грудня 1937 року у с. Кустин, Рівненського району Рівненської області.

Останнє оновлення ( Четвер, 22 грудня 2011, 14:22 )