НАУКОВІ ПОШУКИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТТЯ
Написав Administrator    Понеділок, 29 квітня 2013, 08:47    Друк

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Луганська обласна адміністрація
Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка
ДУ НДІ соціально-трудових відносин
Міністерства соціальної політики України
Українське географічне товариство
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Газета „Краєзнавство. Географія. Туризм”

Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаЛуганський національний університет імені Тараса Шевченка „НАУКОВІ ПОШУКИ ГЕОГРАФІЧНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТТЯ”

Всеукраїнська науково-практична конференція,
присвячена 75-річчю Луганської області

8 – 10  жовтня  2013 року
м. Луганськ

 Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Всеукраїнської  науково-практичної конференції „Наукові пошуки географічної громадськості: минуле, сьогодення, майбуття”, присвяченої 75-річчю Луганської області, яка відбудеться 8 – 10  жовтня 2013 р. у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка на базі кафедри географії.


Oргкомітет:

Шищенко П. Г. – доктор географічних наук, професор. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Топчієв О. Г. – доктор географічних наук, професор. Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова
Іщук С. І. – доктор географічних наук, професор. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ковальчук І. П. – доктор географічних наук, професор. Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
Денисик Г. І. – доктор географічних наук, професор. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Нємець Л. М. – доктор географічних наук, професор. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Лещух Р. Й. – доктор геолого-мінералогічних наук, професор. Львівський національний університет імені Івана Франка
Дейнека О. Г. – доктор економічних наук, професор. Українська державна академія залізничного транспорту
Серебрій В. С. – головний редактор газети „Краєзнавство. Географія. Туризм”
Клімочкіна О. М. доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Дяченко В. Д. доктор хімічних наук, професор, декан факультету природничих наук Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Трегубенко О. М. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Напрями роботи конференції:
1)    теоретико-методологічні проблеми сучасної географії;
2)    природні умови та природні ресурси регіонів України й проблеми їх використання;
3)    сучасні етногеографічні, сакрально-географічні, демографічні проблеми України, географо-українознавчі дослідження;
4)    господарські системи України та її регіонів в умовах формування національної економіки та її інтеграції до європейських і світових економічних структур;
5)    екологічні проблеми України та можливості участі географічної громадськості в їх розв’язанні;
6)    сучасний стан і перспективи розвитку краєзнавства і туризму в Україні.
7)    сучасні тенденції викладання географічних дисциплін у ВНЗ І – ІV рівнів акредитації та загальноосвітніх навчальних закладах України.
Робочі мови: українська, російська та англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику матеріалів до початку її роботи  (автор матеріалів несе відповідальність за наукову й літературну редакцію тексту статті).

Завантажити: Інформаційне повідомлення