Склад кафедри
Написав Administrator    Неділя, 23 жовтня 2011, 14:54    PDF Друк e-mail

 


Калько Андрій Дмитрович, декан факультету, професор, доктор географічних наукКалько Андрій Дмитрович, декан факультету, професор, доктор географічних наук

 

Народився у  с. Симонів Гощанського р-ну Рівненської області. 1991 року закінчив із золотою медаллю Гощанську СШ (смт. Гоща, Рівненської області).

У 1991-1996 рр. навчався на природничо-географічному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю географія та біологія. Після закінчення університету працював на посаді лаборанта кафедри хімічної технології Рівненського державного текстильного технікуму та вчителем хімії та біології ЗОШ №13 м. Рівного.У 1997-98 роках проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. Звільнившись у запас, працював викладачем географії кафедри суспільних дисциплін Рівненського державного текстильного технікуму. А з вересня 2000 року - референтом науково-дослідного сектору Рівненського інституту слов'янознавства Київського інституту «Слов'янський університет», де активно займався науковою діяльністю, зокрема підготовкою наукових та науково-методичних праць.

2004 року, після закінчення денної аспірантури при кафедрі розробки торфових родовищ Рівненського державного технічного університету, захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – фізичні процеси гірничого виробництва. Тема кандидатської дисертації, захищеної в Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ), – «Обгрунтування технологічних принципів комплексного освоєння алмазоносних родовищ України». З 2004 року працює на посадах старшого викладача, доцента та професора кафедри розробки родовищ корисних копалин НУВГП. З 2006 року по 2009 рік був докторантом цієї кафедри. 2012 року при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію – «Мінерально-ресурсна безпека України (конструктивно-географічний аналіз)» - на здобуття вченого ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне природокористування.

В Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука працює з 2012 року. З лютого 2014 року - завідувач кафедри географії і туризму. Член Українського географічного товариства. Сфера наукових інтересів – природо- та надрокористування, туризм, безпекознавство. Автор понад 160 наукових та науково-методичних праць.

Яроменко Оксана Володимирівна, доцент, кандидат географічних наукЯроменко Оксана Володимирівна, доцент, кандидат географічних наук

Народилася у с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області. Закінчила Демидівську ЗОШ І-ІІІ ступенів із золотою медаллю. У 1997 році вступила на географічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки. У 2002 році завершила магістратуруз відзнакою  і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія».
Протягом 2002-2005 років продовжувала навчатись в аспірантурі на кафедрі суспільної географії Волинського державного університету.

У 2007 році захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука» за спеціальністю 11.00.13 - «історія географії» (науковий керівник професор, доктор географічних наук Заставецька О.В.) у вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2003 року є викладачем спочатку кафедри екології і охорони навколишнього середовища, а з 2004 р. – кафедри географії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У 2011 році Яроменко О. присвоєно вчене звання доцента.


Науковими інтересами є історія і методологія географічної науки, персоналії та наукові школи в географії, суспільно-географічні дослідження, топоніміка та ін. З 2007 року керує науково-дослідною роботою учнів-членів Малої академії наук України Член УГТ. Опублікувала 40 наукових праць, тез Всеукравїнських та Міжнародних наукових конференцій, методичних рекомендацій (Методичні вказівки до вивчення курсу «Економічна географія України» (співавтор), 2011р.), навчальних посібників ( «Географія світового господарства», 2010 р) та інші.

Олійник Василь Семенович доцент, кандидат сільськогосподарських наукОлійник Василь Семенович доцент, кандидат сільськогосподарських наук


Народився в с. Сосни Літинського району, що на Вінниччині. Після навчання на агрономічному факультеті Житомирського сільськогосподарського інституту працював в Українському  Державному проектно-вишукувальному та науково-дослідному інституті «Укрдіпро-водгосп». З 1968 по 1972 рік паралельно з основним місцем роботи навчається в аспірантурі Українського науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації в м. Київ за фахом «Меліоративне ґрунтознавство». В 1974 році здобуває ступінь кандидата сільськогосподарських наук. Трудовий стаж В.С. Олійника в «Укрдіпроводгоспі» сягає понад 28 років. Основною сферою наукової діяльності є проведення вишукувальних робіт з ґрунтознавства, геології,   геоботаніки, гідрології, геоморфології для обґрунтування проектів освоєння земель (осушення, зрошення), проектування водосховищ, природоохоронних об'єктів. Він приймав участь у проектуванні водопостачання міст Чернігів, Брянськ, Смоленськ, покращення екологічної обстановки в зоні водозаборів м. Рівне. При його безпосередній участі на території Рівненщини було створено два природоохоронних об'єкти – заповідник «Сомино» та заказник на території КСП ім. Шевченка Дубенського району.

З 1992 по 1995 рік працював викладачем в Українському інституті інженерів водного господарства, виконував дослідження екологічної обстановки та рекультивованих земель.  

В Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем'янчука працює з 1995 р. Творчий доробок викладача складають понад 70 опублікованих праць. Він є членом-кореспондентом МАНЕБ, неодноразово виступав з доповідями на міжнародних конференціях, з'їздах географічного товариства в містах України та за її межами (Москві, Мінську та ін.). Велика частина публікацій присвячена дослідженню географії ґрунтів.

Осіпчук Ірина Олегівна, викладач кафедри, кандидат географічних наукОсіпчук Ірина Олегівна, викладач кафедри, кандидат географічних наук

Народилася у місті Києві. З 1991 по 1999 роки навчалася у Корецькій ЗОШ І-ІІ ступенів №3 (м.Корець Рівненської області). З 1999 року проживала у Києві, де у 2002 році закінчила Київську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 83. У 2002 році вступила до географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В червні 2006 року отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Географія» та вступила до магістратури. В червні 2007 отримала диплом магістра за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та здобула кваліфікацію менеджера регіонального розвитку, менеджера освіти, викладача географії, основ економіки та екології.

З вересня 2007 року працювала викладачем в Корецькому НВК «Школа І-ІІ ступенів-ліцей». У 2009 році нагороджена грамотою "Всеукраїнської асоціації шкіл майбутнього". У 2007/2008  роках – викладач Корецького локального центру дистанційного навчання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за сумісництвом.

У листопаді 2010 року вступила до аспірантури на кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва, науковий керівник – к.геогр.н, доцент Дорошенко В.І. У жовтні 2013 року захистила дисертацію на тему: «Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області».

З вересня 2013 року - викладач кафедри географії і туризму Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Член Рівненського відділу Українського географічного товариства. Є автором понад 10 наукових публікацій. Наукові інтереси: суспільно-географічні дослідження сфери послуг, комп’ютерне картографування, ГІС, демогеографія.

Басюк Тетяна Олександрівна, викладач кафедри, кандидат географічних наукБасюк Тетяна Олександрівна, викладач кафедри, кандидат географічних наук

Народилася 14 липня 1982 року. У 2004 році з відзнакою закінчила магістратуру УДУВГП і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Гідромеліорація» та здобула кваліфікацію гідротехніка-дослідника. 

У 2013 р. успішно захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія». 

Напрямок наукової діяльності: екологічна оцінка стану поверхневих вод та нормування їх якості; водогосподарсько-екологічна оцінка басейнів річок України; еколого-гідрологічне обґрунтування можливості відновлення і реконструкції малих гідроелектростанцій 

Наукова робота:   є автором 67 наукових робіт і навчально-методичних розробок, у тому числі 22 наукової статті, 28 тез доповідей, навчального посібника та дистанційного курсу (у співавторстві), а також та 15 навчально-методичних розробок. Є співавтором трьох науково-дослідних робіт.

 

 Токар Олексій Ігорович, старший викладач кафедри, магістр географії Токар Олексій Ігорович, старший викладач кафедри, магістр географії

Народився у с. Колоденка Рівненського району. Середню освіту отримав у Колоденській ЗОШ.

З 2002 року навчався у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені акад. С. Дем'янчука. У 2008 році отримав диплом магістра географії за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія». У 2008-2012 роках навчався у аспірантурі кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Під керівництвом професора, доктора географічних наук Мельника А.В. виконує дисертаційне дослідження, присвячене рекреаційним ресурсам ландшафтів Рівненщини.

З 2006 року працював на кафедрі географії лаборантом,  з 2008 року – викладачем кафедри, а з 2013 - старший викладач кафедри географії і туризму.

Опублікував 15 наукових статтей, був учасником наукових конференцій в Україні, Білорусі. Постійний учасник і неодноразовий переможець змагань з пішохідного туризму на всеукраїнському та обласному рівнях. Майстер спорту України зі спортивного туризму. Керівник туристичного клубу «СалаМандри» Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Селецький Віктор Петрович, викладач кафедри, магістр географіїСелецький Віктор Петрович, викладач кафедри, магістр географії

Народився в с. Городок Рівненського району Рівненської області. У 2005 році вступив на природничо-географічний факультет Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У 2010 році отримав диплом магістра географії з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія».
Під час навчання в університеті займався активною науковою діяльністю. Неодноразовий учасник та призер Всеукраїнської студентської олімпіади з географії, призер Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з географії  2010 р.

Трудову діяльність розпочав у 2009 році у Рівненській Малій академії наук учнівської молоді на посаді керівника географічного гуртка. З вересня 2010 року працює викладачем кафедри географії  Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем'янчука.

У 2010 році вступив до аспірантури кафедри педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С. Дем'янчука. Під керівництвом кандидата географічних наук Романіва А.С. виконує дисертаційне дослідження, присвячене вивченню територіальної організації екологічної інфраструктури Рівненської області. Опублікував понад 13 наукових статей. Займається розробкою та підтримкою web-сайтів кафедри географії та природничо-географічного факультету МЕГУ.Трусова Тетяна Сергіївна, викладач кафедри, магістрТрусова Тетяна Сергіївна, викладач кафедри, магістр

 

Народилася у місті Рівне. У 2004 р. закінчила із золотою медаллю Клеванську ЗОШ. У тому ж році  вступила до Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У 2008 році отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки «Менеджмент» та диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Туристичний бізнес та готельна справа» (Угорський «Інститут імені Яноша Кодолані»).

 У 2009 році закінчила магістратуру і отримала диплом за спеціальністю «Менеджмент організації» та здобула кваліфікацію менеджер-економіст.

З 2010 року навчається в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка». Веде активну наукову діяльність: публікує статті у збірниках і журналах, бере участь у конференціях, Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Займала призові місця.

Трудову діяльність розпочала у 2005 році: у період студентських канікул працювала у туристичній агенції. Після закінчення навчання, у 2009 році, прийнята на посаду методиста в Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука.

З 2012 року працює викладачем кафедри географії та туризму.

Народилася у с. Вовковиї Демидівського району Рівненської області. Закінчила Демидівську ЗОШ І-ІІІ ступенів із золотою медаллю. У 1997 році вступила на географічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки. У 2002 році завершила магістратуруз відзнакою  і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Географія».

Протягом 2002-2005 років продовжувала навчатись в аспірантурі на кафедрі суспільної географії Волинського державного університету.

У 2007 році захистила дисертацію на тему «Суспільно-географічні дослідження наукової школи академіка М.М. Паламарчука» за спеціальністю 11.00.13 - «історія географії» (науковий керівник професор, доктор географічних наук Заставецька О.В.) у вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2003 року є викладачем спочатку кафедри екології і охорони навколишнього середовища, а з 2004 р. – кафедри географії Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука. У 2011 році Яроменко О. присвоєно вчене звання доцента.

Науковими інтересами є історія і методологія географічної науки, персоналії та наукові школи в географії, суспільно-географічні дослідження, топоніміка та ін. З 2007 року керує науково-дослідною роботою учнів-членів Малої академії наук України Член УГТ.

Опублікувала 40 наукових праць, тез Всеукравїнських та Міжнародних наукових конференцій, методичних рекомендацій (Методичні вказівки до вивчення курсу «Економічна географія України» (співавтор), 2011р.), навчальних посібників ( «Географія світового господарства», 2010 р) та інші.

Останнє оновлення ( П'ятниця, 27 листопада 2015, 12:23 )
 
Сподобалось? Поділися з друзями!

Коментарі  

 
+1 #1 Тетяна 02.10.2012 20:14
Найкраща кафедра!!!!! :-)
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

edit 9357Якщо Ви помітили помилки на сторінках нашого сайту, виділіть даний текст та натисніть Shift+Enter, щоб повідомити адміністрацію

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.