Наш факультет
Написав Administrator    Субота, 01 жовтня 2011, 15:07    PDF Друк e-mail

Природничо-географічний факультет створений у 2006 році, як структурний підрозділ Інститут педагогічної освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Демۥянчука. Очолює факультет доктор географічних наук, професор, Калько Андрій Дмитрович.


проф.,д.г.н., Калько А.Д.проф.,д.г.н., Калько А.Д. Декан факультету, професор, доктор географічних наук, Калько Андрій Дмитрович

Народився у  с. Симонів Гощанського р-ну Рівненської області. 1991 року закінчив із золотою медаллю Гощанську СШ (смт. Гоща, Рівненської області).

У 1991-1996 рр. навчався на природничо-географічному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю географія та біологія. Після закінчення університету працював на посаді лаборанта кафедри хімічної технології Рівненського державного текстильного технікуму та вчителем хімії та біології ЗОШ №13 м. Рівного.У 1997-98 роках проходив строкову службу в лавах Збройних Сил України. Звільнившись у запас, працював викладачем географії кафедри суспільних дисциплін Рівненського державного текстильного технікуму. А з вересня 2000 року - референтом науково-дослідного сектору Рівненського інституту слов'янознавства Київського інституту «Слов'янський університет», де активно займався науковою діяльністю, зокрема підготовкою наукових та науково-методичних праць.

2004 року, після закінчення денної аспірантури при кафедрі розробки торфових родовищ Рівненського державного технічного університету, захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – фізичні процеси гірничого виробництва. Тема кандидатської дисертації, захищеної в Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ), – «Обгрунтування технологічних принципів комплексного освоєння алмазоносних родовищ України». З 2004 року працює на посадах старшого викладача, доцента та професора кафедри розробки родовищ корисних копалин НУВГП. З 2006 року по 2009 рік був докторантом цієї кафедри. 2012 року при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію – «Мінерально-ресурсна безпека України (конструктивно-географічний аналіз)» - на здобуття вченого ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне природокористування.

В Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем'янчука працює з 2012 року. З лютого 2014 року - завідувач кафедри географії і туризму. Член Українського географічного товариства. Сфера наукових інтересів – природо- та надрокористування, туризм, безпекознавство. Автор понад 160 наукових та науково-методичних праць.

Основний напрям діяльності факультету спрямований на підготовку вчителів географії, біології та основ економіки загальноосвітніх шкіл. На денному та заочному відділеннях факультету здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр за напрямами «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія і біологія», «Природничі науки. Географія». На даний час на природничо-географічному факультеті підготовлено 402 бакалаври, 306 спеціалістів, 23 магістри.

Викладання професійно-орієнтованих дисциплін на природничо-географічному факультеті забезпечує професорсько-викладацький склад: 2 доктори наук, професори, 7 кандидатів наук, доцентів, 3 старші викладачі, асистент, які працюють на кафедрах географії та біології.

АКАДЕМІЧНА ПРОГРАМА

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Галузь знань та напрям підготовки

Кваліфікація

Бакалавр

0401 - Природничі науки
6.040104 - Географія

Вчитель географії основної школи

Спеціаліст

 

0401 - Природничі науки
7.04010401 - Географія

 

 

Вчитель географії, біології, організатор туристично-краєзнавчої роботи

 

Магістр

 

0401 - Природничі науки
8.04010401 - Географія

 

Географ. Викладач географії. Вчитель біології

 

Форма навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Тривалість навчання, років

Бакалавр

4

Денна

Спеціаліст, магістр

1 (1,5)

Бакалавр

4

Заочна

Спеціаліст

1

Сферами фахової діяльності бакалавра, спеціаліста і магістра географії є :
загальноосвітні і спеціальні навчальні заклади всіх рівнів акредитації;  туристично-рекреаційні організації та фірми;  наукові академічні установи, проектно-пошукові, науково-дослідні інститути, організації, бюро та ін.;  органи гідрометеорологічної служби;   органи охорони природи і управління природокористуванням – Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, економіки, надзвичайних ситуацій, агропрому, лісового господарства та ін., Державні комітети земельних ресурсів, водного господарства, геології, інші відомства і організації.

НАВЧАЛЬНІ ТА ВИРОБНИЧІ ПРАКТИКИ

За час навчання студенти отримують практичні навички та удосконалюють теоретичні знання під час практик навчальних та виробничих практик. Навчальні практики із спеціальності призначені для закріплення теоретичних знань і оволодіння польовими, інструментальними й експериментальними методами вивчення природних геосистем в цілому та окремих компонентів і їх зміни в процесі господарського освоєння. Практики по вивченню природних об`єктів проводиться безпосередньо в межах природних комплексів, як на територій околиць міста Рівне (урочище Вишнева гора – з географії ґрунтів; Здолбунівський кар’єр, басейн річки Устя – геологічна; басейн річки Горинь, Басівкутське озеро – гідрологічна), так і в межах інших природних ландшафтів.


З метою покращення якості практик кафедра географії співпрацює із Аерометеорологічною станцією міста Рівного – для проходження практики з метеорології і кліматології, укладений договір з кафедрою фізичної географії Львівського національного університету про проходження студентами комплексної фізико-географічної практики на базі Чорногірського географічного стаціонару в межах Карпатського національного парку. Кафедра географії забезпечена необхідними приладами для проходження практики та проведення польових досліджень (геодезичними, метеорологічними).

Виробнича (педагогічна) практика проводиться з метою забезпечення теоретичної підготовки майбутніх фахівців  з їхньою практичною діяльністю в педагогічному закладі, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього вчителя до педагогічної роботи,  визначає ступінь його професійної придатності і рівень педагогічної спрямованості. Під час практики студенти проводять таку роботу: навчально-виховну; просвітницьку (наприклад, роботу з батьками), методичну, дослідницьку.З метою якісного проведення педагогічної практики в школі кафедра уклала угоди із школами міста, які мають достатню матеріально-технічну базу (№13, 18, 25, 20). Керують проведенням педагогічної практики відомі вчителі-методисти міста, вчителі вищої категорії.


КОНТАКТИ

Адреса: 33000 м. Рівне, вул. Фабрична, 12,  Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С.Дем’янчука, Інститут педагогічної освіти.     Телефон:   8 – 0362 – 60 – 98 – 02.     E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Народився  у с. Старе Село Жидачівського району Львівської області 08.07.1976 року. Закінчив Монастирецьку середню школу із золотою медаллю. У 1993 році вступив на географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1998 році, отримавши кваліфікацію географа-викладача із спеціалізацією «фізична географія».

Під час навчання в університеті був одним із засновників та активних діячів неурядової громадської організації «Карпатська школа», брав участь у екоосвітній діяльності, був учасником семінарів неурядових організацій з проблем екології у Польщі, Нідерландах, керував літнім патрулюванням заповідних територій в рамках акції «Карпатська варта» у 1995-1997 рр. Дисертаційне дослідження на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук виконував на кафедрі фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка під керівництвом доцента О.М. Федірка. Дисертацію на тему «Ландшафтно-рекреаційний потенціал НПП «Синевир» (науковий керівник – доцент, канд. геогр. наук Федірко О.М.) захистив у 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка.

Трудову діяльність розпочав у 1998 році на Хмельниччині у Славутському обласному ліцеї для обдарованої молоді на посаді вчителя географії та керівника туристичного гуртка. Одночасно працював викладачем у комп’ютерному центрі «Автограф», пізніше – у Регіональній комп’ютерній школі у м. Рівне. З вересня 2002 року перейшов на посаду викладача кафедри природничих наук та екології Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука у м. Рівне. З лютого 2004 року очолив новостворену кафедру географії у цьому вузі.  З вересня 2013 року – декан природничо-географічного факультету.

Є автором понад 40 наукових та науково-методичних публікацій, учасником міжнародних науково-практичних конференцій в Україні та за кордоном (Болгарія, Білорусь). Сферою наукових інтересів є ландшафтознавство, географія туризму, рекреаційна географія.

Кандидат в Майстри спорту України зі спортивного туризму. Був учасником та керівником наукових та туристичних експедицій в Карпати, на Кавказ, Приполярний Урал, Альпи, Скандинавські гори. Призер чемпіонату України з техніки пішохідного туризму у 2008 році (ІІ місце), переможець в чемпіонаті України на кращий гірсько-пішохідний маршрут 5-ї категорії складності у 2009 році (І місце).

Члена Науково-технічної ради при Державному агентстві України з туризму та курортів.

Нагороджений грамотами Управління освіти Рівненської облдержадміністрації, Чернівецької обласної державної адміністрації, Рівненської малої академії наук.

Останнє оновлення ( Понеділок, 14 вересня 2015, 22:53 )
 
Сподобалось? Поділися з друзями!

edit 9357Якщо Ви помітили помилки на сторінках нашого сайту, виділіть даний текст та натисніть Shift+Enter, щоб повідомити адміністрацію

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.